1. Tu jesteś:
  2. Dom Modelowy »
  3. materiały »
  4. Lafarge »
  5. Płyty gipsowo-kartonowe SYNIA

Płyty gipsowo-kartonowe SYNIA

synia.jpgTradcyjne płyty gipsowo-kartonowe mają dwie fazowane krawędzie. Po 4 latach badań prowadzonych przez specjalistów Lafarge udało się stworzyć płytę z czterema fazowanymi krawędziami, która może być produkowana na jednej linii produkcyjnej. Dzięki wszystkim fazowanym krawędziom płyta SYNIA™ doskonale sprawdza się na sufitach i poddaszach czyli wszędzie tam gdzie wymagana jest idealnie gładka powierzchnia.

W przypadku tradycyjnej płyty g-k uzyskanie idealnie gładkiej powierzchni spoinowania płyt może okazać się trudnym i pracochłonnym zadaniem. Niektórzy wykonawcy stosują niekonwencjonalne metody fazowania końcówek krawędzi. Niestety wspomniana technika jest pracochłonna i może okazać się niewystarczająca do osiągnięcia gładkiej powierzchni. Nawet wizualnie perfekcyjnie wykonana spoina może ulec pęknięciom w trakcie użytkowania.

Jak działa?

SYNIA™ jest mocowana do standardowej konstrukcji metalowej. Krawędzie cięte są oznaczone widocznym napisem SYNIA™. Spoinowanie połączeń międzypłytowych może się odbyć bezpośrednio po przykręceniu płyty do konstrukcji metalowej. Dzięki fazom SYNIA™ uzyskuje się idealnie gładką powierzchnię bez niepotrzebnych wypukłości. Spoiny są niewidoczne „gołym” okiem. Wykonane zgodnie z wytycznymi Lafarge są wytrzymalsze od wykonanych przy pomocy tradycyjnej płyty.

Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że SYNIA™ znacznie przyspiesza pracę wykonawców poprzez możliwość natychmiastowego uzyskania idealnie gładkich powierzchni sufitów i ścian, szybszego niż w przypadku tradycyjnych płyt g-k. Należy także wspomnieć, iż zastosowanie SYNIA™ zdecydowanie zmniejsza ilość reklamacji odnośnie nierównej powierzchni oraz jakości spoin. Wszystkie wspomniane czynniki wpływają na większe zadowolenie klienta. SYNIA™ jest znakomitym zamiennikiem tradycyjnej płyty i może być stosowana wszędzie tam, gdzie aktualnie stosuje się tradycyjną płytę.

Zalety

4 krawędzie SYNIA™ eliminują konieczność fazowania. Pozwalają wykonawcy na uzyskanie idealnie gładkiej powierzchni bez widocznych zgrubień i nierówności w miejscach spoinowania, wad często towarzyszących tradycyjnym płytom. Spoina wykonana na krawędziach SYNIA™ utrzymuje zakładane parametry. Znakomicie sprawdza się na sufitach, wysokich ścianach, poddaszach oraz innych płaskich powierzchniach stawiających wymóg długotrwałego, odpornego na pęknięcia połączenia.

Pozostałe produkty firmy